Nantka M B
Year:
1990
Bibliographic info:
Poland, Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej, 1990, pp47-77, 14 figs, 32 refs.