Brunsell J T
Year:
1996
Bibliographic info:
Norway, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - NTNU. Institutt for bygg- og anleggsteknikk, 1996, Doctoral thesis, 184pp. In Norwegian with detailed English Summary.